تاريخ : جمعه بیست و چهارم مهر ۱۳۹۴ | 12:48 | نویسنده : خلیل رنجبر

تا ظهورت چقدر فاصله داریم آقا

آه از جمعه ی بی تو گله داریم آقا

زلف شب را به سراپای سحر می ریزم

تا خود صبح به راه تو قمر می ریزم


برچسب‌ها: دو بیتی و تک بیتی, شعر ناب, دوبیتی عاشقانه, شعر عاشقانه, مشاعره

تاريخ : چهارشنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۴ | 1:9 | نویسنده : خلیل رنجبر

ترسم آن سیمین بدن باشد در آغوش رقیب
دیده ام تقویم را امشب قمر در عقرب است...


برچسب‌ها: دو بیتی و تک بیتی, شعر ناب, دوبیتی عاشقانه, شعر عاشقانه, مشاعره

تاريخ : چهارشنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۴ | 0:39 | نویسنده : خلیل رنجبر

تا کسی رخ ننماید، نبرد دل زکسی

دلبر ما، دل ما برد و به ما رخ ننمود


برچسب‌ها: دو بیتی و تک بیتی, شعر ناب, دوبیتی عاشقانه, شعر عاشقانه, مشاعره

تاريخ : سه شنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۲ | 19:20 | نویسنده : خلیل رنجبر

تار و پود عالم امکان، به هم پیوسته است

عالمی را شاد کرد آنکس که یک دل شاد کرد


برچسب‌ها: دو بیتی و تک بیتی, شعر ناب, دوبیتی عاشقانه, شعر عاشقانه, مشاعره

تاريخ : چهارشنبه بیست و دوم آبان ۱۳۹۲ | 12:49 | نویسنده : خلیل رنجبر

تنها نه فرات که هفت دریا می سوخت

از تشنگیت تمام دنیا می سوخت

باران سما ز سرنوشتش گله داشت

روزی كه جگر گوشه ی زهرا می سوخت


برچسب‌ها: دو بیتی و تک بیتی, شعر ناب, دوبیتی عاشقانه, شعر عاشقانه, مشاعره

تاريخ : دوشنبه سیزدهم آبان ۱۳۹۲ | 23:16 | نویسنده : خلیل رنجبر

 تو ای تنها تر از تنها به دنبال تو می گردم

توای پیدا و ناپیدا به دنبال تو می گردم


برچسب‌ها: دو بیتی و تک بیتی, شعر ناب, دوبیتی عاشقانه, شعر عاشقانه, مشاعره

تاريخ : دوشنبه سیزدهم آبان ۱۳۹۲ | 23:13 | نویسنده : خلیل رنجبر

تکیه کردم بر وفای او غلط کردم غلط

باختم جان در هوای او غلط کردم غلط


برچسب‌ها: دو بیتی و تک بیتی, شعر ناب, دوبیتی عاشقانه, شعر عاشقانه, مشاعره

تاريخ : پنجشنبه نهم آبان ۱۳۹۲ | 11:39 | نویسنده : خلیل رنجبر

تو آمدی و ندانی مرا کجا بردی

به بند عشق کشیدی و تا خدا بردی

چو ذره بودم و عشق تو آفتابم کرد

مرا نگر که کجا بودم و کجا بردی

مهدی سهیلی


برچسب‌ها: دو بیتی و تک بیتی, شعر ناب, دوبیتی عاشقانه, شعر عاشقانه, مشاعره

تاريخ : شنبه بیست و هفتم مهر ۱۳۹۲ | 23:9 | نویسنده : خلیل رنجبر

    تو بر مایه ی دانش خود مایست

    که بالای هر دانشی دانشی است

    فردوسی


برچسب‌ها: دو بیتی و تک بیتی, شعر ناب, دوبیتی عاشقانه, شعر عاشقانه, مشاعره

تاريخ : جمعه بیست و ششم مهر ۱۳۹۲ | 11:36 | نویسنده : خلیل رنجبر

تني آلوده درد و لبريز غم دارم

ز اسباب پريشاني تو را اي عشق كم دارم

ابوالحسن ورزي


برچسب‌ها: دو بیتی و تک بیتی, شعر ناب, دوبیتی عاشقانه, شعر عاشقانه, مشاعره