تک بیت های ناب ، دوبیتی ،شب شعر ، مشاعره
 
پیوندهای مفید

تار و پود عالم امکان، به هم پیوسته است

عالمی را شاد کرد آنکس که یک دل شاد کرد


موضوعات مرتبط: مشاعره با حرف ت
برچسب‌ها: دو بیتی و تک بیتی , شعر ناب , دوبیتی عاشقانه , شعر عاشقانه , مشاعره
[ سه شنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 19:20 ] [ خلیل رنجبر ]

تنها نه فرات که هفت دریا می سوخت

از تشنگیت تمام دنیا می سوخت

باران سما ز سرنوشتش گله داشت

روزی كه جگر گوشه ی زهرا می سوخت


موضوعات مرتبط: مشاعره با حرف ت
برچسب‌ها: دو بیتی و تک بیتی , شعر ناب , دوبیتی عاشقانه , شعر عاشقانه , مشاعره
[ چهارشنبه بیست و دوم آبان ۱۳۹۲ ] [ 12:49 ] [ خلیل رنجبر ]

 تو ای تنها تر از تنها به دنبال تو می گردم

توای پیدا و ناپیدا به دنبال تو می گردم


موضوعات مرتبط: مشاعره با حرف ت
برچسب‌ها: دو بیتی و تک بیتی , شعر ناب , دوبیتی عاشقانه , شعر عاشقانه , مشاعره
[ دوشنبه سیزدهم آبان ۱۳۹۲ ] [ 23:16 ] [ خلیل رنجبر ]

تکیه کردم بر وفای او غلط کردم غلط

باختم جان در هوای او غلط کردم غلط


موضوعات مرتبط: مشاعره با حرف ت
برچسب‌ها: دو بیتی و تک بیتی , شعر ناب , دوبیتی عاشقانه , شعر عاشقانه , مشاعره
[ دوشنبه سیزدهم آبان ۱۳۹۲ ] [ 23:13 ] [ خلیل رنجبر ]

تو آمدی و ندانی مرا کجا بردی

به بند عشق کشیدی و تا خدا بردی

چو ذره بودم و عشق تو آفتابم کرد

مرا نگر که کجا بودم و کجا بردی

مهدی سهیلی


موضوعات مرتبط: مشاعره با حرف ت
برچسب‌ها: دو بیتی و تک بیتی , شعر ناب , دوبیتی عاشقانه , شعر عاشقانه , مشاعره
[ پنجشنبه نهم آبان ۱۳۹۲ ] [ 11:39 ] [ خلیل رنجبر ]

    تو بر مایه ی دانش خود مایست

    که بالای هر دانشی دانشی است

    فردوسی


موضوعات مرتبط: مشاعره با حرف ت
برچسب‌ها: دو بیتی و تک بیتی , شعر ناب , دوبیتی عاشقانه , شعر عاشقانه , مشاعره
[ شنبه بیست و هفتم مهر ۱۳۹۲ ] [ 23:9 ] [ خلیل رنجبر ]

تني آلوده درد و لبريز غم دارم

ز اسباب پريشاني تو را اي عشق كم دارم

ابوالحسن ورزي


موضوعات مرتبط: مشاعره با حرف ت
برچسب‌ها: دو بیتی و تک بیتی , شعر ناب , دوبیتی عاشقانه , شعر عاشقانه , مشاعره
[ جمعه بیست و ششم مهر ۱۳۹۲ ] [ 11:36 ] [ خلیل رنجبر ]

تو را در قلب انسان های عاشق پیشه معصوم

و در هر جای این دنیا به دنبال تو می گردم


موضوعات مرتبط: مشاعره با حرف ت
برچسب‌ها: دو بیتی و تک بیتی , شعر ناب , دوبیتی عاشقانه , شعر عاشقانه , مشاعره
[ پنجشنبه هجدهم مهر ۱۳۹۲ ] [ 21:56 ] [ خلیل رنجبر ]

تو را می جویم ای زیباترین گلواژه هستی

تو ای عالم ترین معنا به دنبال تو می گردم


موضوعات مرتبط: مشاعره با حرف ت
برچسب‌ها: دو بیتی و تک بیتی , شعر ناب , دوبیتی عاشقانه , شعر عاشقانه , مشاعره
[ پنجشنبه هجدهم مهر ۱۳۹۲ ] [ 21:54 ] [ خلیل رنجبر ]

تو ای تنهاتر از تنها به دنبال تو می گردم

تو ای پیدا و نا پیدا به دنبال تو می گردم


موضوعات مرتبط: مشاعره با حرف ت
برچسب‌ها: دو بیتی و تک بیتی , شعر ناب , دوبیتی عاشقانه , شعر عاشقانه , مشاعره
[ پنجشنبه هجدهم مهر ۱۳۹۲ ] [ 21:42 ] [ خلیل رنجبر ]
درباره وبلاگ

مجموعه ای از زیباترین دوبیتی ، رباعی ، تک بیت های ناب ، دو بیتی عاشقانه ، اشعار عاشقانه ، شعر عارفانه و شعرهای ناب رمانتیک بسیار زیبا
لینک های ویژه