تاريخ : جمعه یازدهم بهمن ۱۳۹۲ | 0:16 | نویسنده : خلیل رنجبر

روي قبرم بنويسيد مسافر بوده است

بنويسيد که يک مرغ مهاجر بودهاست

بنويسيد زمين کوچه ي سرگردانياست

او در اين معبر پرحادثه عابر بودهاست


برچسب‌ها: دو بیتی و تک بیتی, شعر ناب, دوبیتی عاشقانه, شعر عاشقانه, مشاعره

تاريخ : پنجشنبه دهم بهمن ۱۳۹۲ | 23:55 | نویسنده : خلیل رنجبر
راز درون پرده ز رندان مست پرس

کاین حال نیست زاهد عالی مقام را

حافظ


برچسب‌ها: دو بیتی و تک بیتی, شعر ناب, دوبیتی عاشقانه, شعر عاشقانه, مشاعره

تاريخ : پنجشنبه هجدهم مهر ۱۳۹۲ | 21:52 | نویسنده : خلیل رنجبر

رها از عالم خاکی به ور از هر چه ناپاکی

و همچون عاشقی شیدا به دنبال تو می گردم


برچسب‌ها: دو بیتی و تک بیتی, شعر ناب, دوبیتی عاشقانه, شعر عاشقانه, مشاعره

تاريخ : دوشنبه هشتم مهر ۱۳۹۲ | 23:49 | نویسنده : خلیل رنجبر

رفت از بر من آنکه مرا مونس جان بود

 دیگر به چه امید در این شهر توان بود


برچسب‌ها: دو بیتی و تک بیتی, شعر ناب, دوبیتی عاشقانه, شعر عاشقانه, مشاعره

تاريخ : دوشنبه هشتم مهر ۱۳۹۲ | 10:27 | نویسنده : خلیل رنجبر

روز مــن شــب شـد و آن مـاه بـه راهـی نـگـذشـت

این چه عمری‌ست که سالی شد و ماهی نگذشت؟

هلالی جغتایی


برچسب‌ها: دو بیتی و تک بیتی, شعر ناب, دوبیتی عاشقانه, شعر عاشقانه, مشاعره

تاريخ : چهارشنبه یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 21:40 | نویسنده : خلیل رنجبر

روز و شب دل طلب جام جم از ما میکرد

    وان چه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد


برچسب‌ها: دو بیتی و تک بیتی, شعر ناب, دوبیتی عاشقانه, شعر عاشقانه, مشاعره

تاريخ : سه شنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 0:25 | نویسنده : خلیل رنجبر

روز روشن به خود از عشق تو کردم چو شب تار

    به امیدی که تو هم شمع شب تار من آئی


برچسب‌ها: دو بیتی و تک بیتی, شعر ناب, دوبیتی عاشقانه, شعر عاشقانه, مشاعره

تاريخ : چهارشنبه بیست و دوم آذر ۱۳۹۱ | 19:4 | نویسنده : خلیل رنجبر

رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار

کار ملک است آنکه تدبیر و تامل بایدش

حافظ


برچسب‌ها: دو بیتی و تک بیتی, شعر ناب, دوبیتی عاشقانه, شعر عاشقانه, مشاعره

تاريخ : یکشنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۱ | 10:55 | نویسنده : خلیل رنجبر

رفتی و ندیدی که چه محشر کردم

با اشک تمام کوچه را تر کردم

وقتی که شکست بغض تنهایی من

وابستگی ام را به تو باور کردم


برچسب‌ها: دو بیتی و تک بیتی, شعر ناب, دوبیتی عاشقانه, شعر عاشقانه, مشاعره

تاريخ : دوشنبه پانزدهم آبان ۱۳۹۱ | 13:55 | نویسنده : خلیل رنجبر

رخت بر بست ز دل شادی و هنگام و وداع

با غمت گفت که یا جای تو یا جای من است

فرخی یزدی


برچسب‌ها: دو بیتی و تک بیتی, شعر ناب, دوبیتی عاشقانه, شعر عاشقانه, مشاعره