تاريخ : جمعه سوم مهر ۱۳۹۴ | 22:12 | نویسنده : خلیل رنجبر

هر جمعه ای که می گذرد پیر می شوی

درهر غروب آن تو دلگیر می شوی

می ترسم آقا که بگویی به این گدا

تو باعث این همه تاخیر می شوی


برچسب‌ها: دو بیتی و تک بیتی, شعر ناب, دوبیتی عاشقانه, شعر عاشقانه, مشاعره

تاريخ : جمعه سوم مهر ۱۳۹۴ | 22:9 | نویسنده : خلیل رنجبر

خراب کرده ام آقا خودت درستش کن

امید آخــــر دنیا خودت درستش کن

نمانده پشتـــ  سر مـن پلی که برگردم

خراب کرده ام آقا خودت درستش کن


برچسب‌ها: دو بیتی و تک بیتی, شعر ناب, دوبیتی عاشقانه, شعر عاشقانه, مشاعره

تاريخ : جمعه سوم مهر ۱۳۹۴ | 22:6 | نویسنده : خلیل رنجبر

یا ایهاالعزیز دلم مبتلایتان

دارد دوباره این دل تنگم هوایتان

از حال ما اگر که بپرسی ملال نیست

جز دوری شما و فراق صدایتان


برچسب‌ها: دو بیتی و تک بیتی, شعر ناب, دوبیتی عاشقانه, شعر عاشقانه, مشاعره

تاريخ : چهارشنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۴ | 1:9 | نویسنده : خلیل رنجبر

ترسم آن سیمین بدن باشد در آغوش رقیب
دیده ام تقویم را امشب قمر در عقرب است...


برچسب‌ها: دو بیتی و تک بیتی, شعر ناب, دوبیتی عاشقانه, شعر عاشقانه, مشاعره

تاريخ : چهارشنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۴ | 1:7 | نویسنده : خلیل رنجبر

 من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم

چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم


برچسب‌ها: دو بیتی و تک بیتی, شعر ناب, دوبیتی عاشقانه, شعر عاشقانه, مشاعره

تاريخ : چهارشنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۴ | 0:39 | نویسنده : خلیل رنجبر

تا کسی رخ ننماید، نبرد دل زکسی

دلبر ما، دل ما برد و به ما رخ ننمود


برچسب‌ها: دو بیتی و تک بیتی, شعر ناب, دوبیتی عاشقانه, شعر عاشقانه, مشاعره

تاريخ : چهارشنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۴ | 0:10 | نویسنده : خلیل رنجبر

ندانستم چو نیکو قدر ایام جوانی را

دلم خون می شود چون بشنوم نام جوانی را


برچسب‌ها: دو بیتی و تک بیتی, شعر ناب, دوبیتی عاشقانه, شعر عاشقانه, مشاعره

تاريخ : چهارشنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۴ | 0:5 | نویسنده : خلیل رنجبر

لیلی بنشین خاطره ها را رو کن
لب وا کن و با واژه بزن جادو کن
لیلی تو بگو،حرف بزن،نوبت توست
بعد از من و جان کندن من نوبت توست


برچسب‌ها: دو بیتی و تک بیتی, شعر ناب, دوبیتی عاشقانه, شعر عاشقانه, مشاعره

تاريخ : چهارشنبه سی و یکم تیر ۱۳۹۴ | 15:57 | نویسنده : خلیل رنجبر

در شبي پر ستاره و آرام دختري در عذاب مي ميرد

دختري در عذاب تنهايي غرق در التهاب مي ميرد

مرضيه اكبرپور


برچسب‌ها: دو بیتی و تک بیتی, شعر ناب, دوبیتی عاشقانه, شعر عاشقانه, مشاعره

تاريخ : چهارشنبه سوم تیر ۱۳۹۴ | 22:44 | نویسنده : خلیل رنجبر

درخت دوستی بنشان که کام دل ببار آرد

نهال دشمنی بر کن که رنج بی شمار آرد

چومهمان خراباتی به عزّت باش با رندان

که درد سر کشی جانا گرت مستی خمار آرد

شب صحبت غنیمت دان که بعد از روزگار ما

بسی گردش کند گردون بسی لیل و نهار آرد


برچسب‌ها: دو بیتی و تک بیتی, شعر ناب, دوبیتی عاشقانه, شعر عاشقانه, مشاعره