تاريخ : چهارشنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۴ | 1:9 | نویسنده : خلیل رنجبر

ترسم آن سیمین بدن باشد در آغوش رقیب
دیده ام تقویم را امشب قمر در عقرب است...


برچسب‌ها: دو بیتی و تک بیتی, شعر ناب, دوبیتی عاشقانه, شعر عاشقانه, مشاعره

تاريخ : چهارشنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۴ | 1:7 | نویسنده : خلیل رنجبر

 من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم

چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم


برچسب‌ها: دو بیتی و تک بیتی, شعر ناب, دوبیتی عاشقانه, شعر عاشقانه, مشاعره

تاريخ : چهارشنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۴ | 0:39 | نویسنده : خلیل رنجبر

تا کسی رخ ننماید، نبرد دل زکسی

دلبر ما، دل ما برد و به ما رخ ننمود


برچسب‌ها: دو بیتی و تک بیتی, شعر ناب, دوبیتی عاشقانه, شعر عاشقانه, مشاعره

تاريخ : چهارشنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۴ | 0:10 | نویسنده : خلیل رنجبر

ندانستم چو نیکو قدر ایام جوانی را

دلم خون می شود چون بشنوم نام جوانی را


برچسب‌ها: دو بیتی و تک بیتی, شعر ناب, دوبیتی عاشقانه, شعر عاشقانه, مشاعره

تاريخ : چهارشنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۴ | 0:5 | نویسنده : خلیل رنجبر

لیلی بنشین خاطره ها را رو کن
لب وا کن و با واژه بزن جادو کن
لیلی تو بگو،حرف بزن،نوبت توست
بعد از من و جان کندن من نوبت توست


برچسب‌ها: دو بیتی و تک بیتی, شعر ناب, دوبیتی عاشقانه, شعر عاشقانه, مشاعره

تاريخ : چهارشنبه سی و یکم تیر ۱۳۹۴ | 15:57 | نویسنده : خلیل رنجبر

در شبي پر ستاره و آرام دختري در عذاب مي ميرد

دختري در عذاب تنهايي غرق در التهاب مي ميرد

مرضيه اكبرپور


برچسب‌ها: دو بیتی و تک بیتی, شعر ناب, دوبیتی عاشقانه, شعر عاشقانه, مشاعره

تاريخ : چهارشنبه سوم تیر ۱۳۹۴ | 22:44 | نویسنده : خلیل رنجبر

درخت دوستی بنشان که کام دل ببار آرد

نهال دشمنی بر کن که رنج بی شمار آرد

چومهمان خراباتی به عزّت باش با رندان

که درد سر کشی جانا گرت مستی خمار آرد

شب صحبت غنیمت دان که بعد از روزگار ما

بسی گردش کند گردون بسی لیل و نهار آرد


برچسب‌ها: دو بیتی و تک بیتی, شعر ناب, دوبیتی عاشقانه, شعر عاشقانه, مشاعره

تاريخ : چهارشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 19:13 | نویسنده : خلیل رنجبر

یا امام هادی (ع)

بال كسي به اوج هوايت نمي رسد

حتي ملك به گرد دعايت نمي رسد

دسـتان آسمان به بلنـداي آسمان

بر خاك ريشه هاي عبايت نمي رسدتاريخ : چهارشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 19:10 | نویسنده : خلیل رنجبر

كیستم من شاهكار ملك ذات كبریایم

دهمین مسند نشین از بعد ختم الانبیایم

گوهرى ارزنده از گنجینه‌‏ى جود جوادم

نهمین فرزند دلبند على مرتضایمتاريخ : جمعه بیست و یکم فروردین ۱۳۹۴ | 11:32 | نویسنده : خلیل رنجبر

ما زنده به لطف و رحمت زهرائیم

مامور برای خدمت زهرائیم

روزی که تمام خلق حیران هستند

ما منتظر شفاعت زهرائیم